GLAVNA STRANICA

INDIVIDUALNA KAŠIKA

DEFINITIVNA BAZA

LIVENJE ORTOLAB PROTEZE

VIDEO

 

KONTAKT

ORTOLAB PROTEZE


POMERANJE GRANICA U IZRADI TOTALNIH PROTEZA

Ministar S

Proces izrade ORTOLAB totalne proteze uz pomoć Ministar S vakuum aparata podrazumeva: najpreciziju izradu individualne kašike, definitvne baze i kalupa za livenje proteze, čistu tehnologiju izrade, maksimalno skraćeno vreme izrade celokupne proteze i najisplativije ulaganje za zubnog tehničara. Providna individualna kašika izrađena na ovaj način omogućava stomatologu: precizan funkcionalni otisak, definitivna baza omogućava proveru stabilnosti, prvu korekciju baze i precizno uzimanje međuviličnog odnosa. Providnost materijala koji se koristi za izradu kalupa omogućava zubnom tehničaru jasan uvid u postupak livenja proteze.

Ova inovacija je nastala posle 9 godina rada na aparatu Ministar Scheu Dental sa Biokril C folijom 2 mm i pravljenjem kalupa od folije Bioplast 1,5 mm i potpuno dokazala da je to jedini ispravan način izrade totalnih proteza, parcijalnih proteza, kao i proteza rađenih na 6 vrsta implantata i livenih bredentovih nadogradnji MS.

Vremenski rok izrade proteza uz pomoć Ortolab sistema je znatno kraći od svih do sada poznatih metoda izrade proteza.

Postupak izrade proteza omogućava zubnom tehničaru precizan tehnološki postupak, čistu tehnologiju i minimalnu cenu izrade. Stomatologu omogućava, već u prvoj fazi, proveru stabilnosti proteze, korekciju baze po potrebi, a tako i zadovoljnog pacijenta po predaji rada.

Mladen Urošević, zubni tehničar